Στο κέντρο μας, σε συνεργασία με την ISON PSYCHOMETRICA, πραγματοποιούνται τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για εφήβους, τα οποία στοχεύουν στη διευκόλυνση των επιλογών τους, αναφορικά με τις σχολές που πρόκειται να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

Το τεστ περιλαμβάνει:

 

Τα αποτελέσματα του τεστ βοηθούν τους εξεταζόμενους να αποκτήσουν μία αντικειμενική εικόνα των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους και να τα συνδέσουν άμεσα με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πεδία και επαγγελματικές κατηγορίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν ανάμεσα στα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν καλύτερα. Πρόκειται για ένα τεστ κατάλληλο για νέους πάνω από 14 ετών. Χορηγείται online και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μια πολύ αναλυτική Έκθεση.

Τα τεστ ικανοτήτων CAB® - Comprehensive Ability Battery® μετρούν την ιδιαίτερη έμφυτη ικανότητα ενός ατόμου στην εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών που απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή. Τα CAB® χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων τους προκειμένου να αυξήσουν την αυτογνωσία τους, να διευκολυνθούν στο σχεδιασμό της καριέρας τους και στη λήψη σχετικών αποφάσεων.
Τα Τεστ Ικανοτήτων CAB® αποτελούν μια ολοκληρωμένη, αξιόπιστη συστοιχία, ελεγμένη και σταθμισμένη στον ελληνικό πληθυσμό.Η μέτρηση και ο προσδιορισμός των ικανοτήτων του ατόμου το βοηθάει να ανακαλύψει τα δυνατά και τα αδύνατά του σημεία με σκοπό την βελτίωση και ανάπτυξή του.

Στα τεστ Ικανοτήτων εξετάζονται ξεχωριστά οι εξής ικανότητες:
1. Μαθηματική ικανότητα
2. Ικανότητα επαγωγικών συλλογισμών
3. Κατανόηση μηχανικών αρχών και δεδομένων
4. Αντίληψη χώρου
5. Παρατηρητικότητα και ευχέρεια αναγνώρισης αντικειμένων
6. Γλωσσική ικανότητα
7. Ικανότητα παραγωγής ιδεών
8. Πρωτοτυπία σκέψης
9. Ικανότητα απομνημόνευσης με χρήση συνειρμών
10. Ικανότητα απομνημόνευσης με μηχανικό τρόπο
11. Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης
12. Επιδεξιότητα (συντονισμός ματιού-χεριού)
13. Ικανότητα οργάνωσης ιδεών

Το Ερωτηματολόγιo Ενδιαφερόντων είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους εφήβους που δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα για το επάγγελμα που τους ταιριάζει.

Το Ερωτηματολόγιο Ενδιαφερόντων ΟVIS περιέχει 253 προτάσεις που περιγράφουν πραγματικές δραστηριότητες και καθήκοντα διαφόρων επαγγελμάτων. Το ερωτηματολόγιο βοηθάει το άτομο να συνδέσει το ενδιαφέρον του για συγκεκριμένες δραστηριότητες με πληροφορίες γύρω από διάφορα επαγγέλματα.

Οι στόχοι οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση του ερωτηματολογίου Ενδιαφερόντων είναι οι ακόλουθοι:
- Παρουσιάζουν μη γνωστά επαγγέλματα.
- Αυξάνουν τη γνώση του κόσμου της εργασίας.
- Προάγουν τη γνώση γύρω από τα ενδιαφέροντα και τα ταξινομούν.
- Προκαλούν σκέψεις για τη σταδιοδρομία και την εξερεύνηση των επαγγελμάτων.
- Αυξάνουν το ρεαλισμό στους επαγγελματικούς στόχους του ατόμου.
- Επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αποφάσεων σε άτομα που ήδη έχουν κάνει δοκιμαστικά σχέδια.
- Διευκολύνουν την επίλυση συγκρούσεων και τη λήψη αποφάσεων σε οικογενειακό πλαίσιο.

Μοιραστείτε το: