ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Ομαδικά προγράμματα παιδιών ηλικίας 5-7 ετών - κύκλος 10 συναντήσεων:

Στόχοι του εργαστηρίου:
• Ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων: Nα μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να τα κατανοούν και να τα αποδέχονται.
• Αυτογνωσία: Να αποκτήσουν επίγνωση του εαυτού τους και να έχουν σαφή αντίληψη των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους. Να μάθουν να αποδέχονται τον εαυτό τους και τους άλλους.
• Συναισθηματική νοημοσύνη: "Μπαίνω στα παπούτσια του άλλου". Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, δηλαδή της αντίληψης και κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων, της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης των παιδιών και της αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ τους.
• Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων: Δημιουργία και διατήρηση σωστών διαπροσωπικών σχέσεων και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σύναψης φιλικών σχέσεων με συνομήλικους και διαχείριση συγκρούσεων.
• Διαχείριση επιθετικής συμπεριφοράς και εκρήξεων θυμού, οριοθέτηση.

Ομαδικά προγράμματα παιδιών ηλικίας 8-11 ετών - κύκλος 10 συναντήσεων:

Στόχοι του εργαστηρίου:
• Εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες: Διεκδικητική συμπεριφορά - μαθαίνω να διεκδικώ και να λέω όχι, σεβόμενος τις ανάγκες μου και τις ανάγκες των άλλων.
• Εκμάθηση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων: Αναγνωρίζω και επιλύω τα προβλήματά μου μέσα από ένα σύνολο εναλλακτικών λύσεων.
• Διαχείριση άγχους: Μαθαίνω να αναγνωρίζω έγκαιρα τα σημάδια του άγχους και να προλαμβάνω την κορύφωση.
• Αλληλεπίδραση μέσα στην ομάδα: Εκπαίδευση στις δεξιότητες επίγνωσης και κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων, της λειτουργίας και της σωστής συνεργασίας μέσα σε μια ομάδα, τη διατήρηση ομαλών σχέσεων με τους συνομήλικους και της αποτελεσματικής επίλυσης των συγκρούσεων, μέσα από εναλλακτικές προτάσεις και συμβιβαστικές λύσεις.
• Ανάπτυξη της επικοινωνίας και της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των παιδιών και των ενηλίκων.

Ολιγομελή ομαδικά προγράμματα παιδιών με διάγνωση:

• Διαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας
• Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

• Σχολική Ετοιμότητα
• Μαθησιακές Δυσκολίες
• Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας
• Επαγγελματικός Προσανατολισμός για εφήβους
• Ατομική Ψυχοθεραπεία
• Θεραπεία Συμπεριφοράς (επιθετικότητα, οριοθέτηση, διαχείριση εκρήξεων θυμού, χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος )

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Ατομική Συμβουλευτική Οικογένειας

Συμβουλευτική Ζεύγους

 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων: «Τα 10 σκαλοπάτια για την καλύτερη συμπεριφορά» - κύκλος 12 συναντήσεων.

• Ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων για γονείς παιδιών 4-7 ετών με προβλήματα συμπεριφοράς. Στόχος είναι να εφοδιαστούν οι γονείς με ένα σύνολο δεξιοτήτων, τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν για την αντιμετώπιση δυσκολιών συμπεριφοράς των παιδιών τους.
Τα ξεσπάσματα θυμού είναι από τα πιο κοινά προβλήματα συμπεριφοράς των μικρών παιδιών και μπορούν να προβλέψουν μελλοντική αντικοινωνική συμπεριφορά. Με την κατάλληλη και έγκαιρη παρέμβαση, τέτοιου είδους συμπεριφορές μπορούν να προληφθούν, να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν.
Δημιουργήσαμε για τους γονείς ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, για να μπορέσουν να κατανοήσουν και στη συνέχεια να διαχειριστούν επιτυχώς, μέσω τεχνικών που θα διδαχθούν, αυτού του είδους τις συμπεριφορές.
Κατανοώντας αρχικά το πλαίσιο, στο οποίο διαμορφώνεται η συμπεριφορά του παιδιού, και παράλληλα αναπτύσσοντας τις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα θετικό πλαίσιο συνεργασίας με το παιδί.
Μέσα από βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων θα μάθουμε τις κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης των «δύσκολων συμπεριφορών» και θα αποκτήσουμε τις απαραίτητες δεξιότητες, μέσω της συνεργασίας, της συζήτησης και της ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Ατομική ψυχοθεραπεία

Συμβουλευτική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας (career coaching), μέσω online τεστ της ISON:

• Προσδιορισμός και αξιολόγηση των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των αξιών του ενδιαφερόμενου.
• μεγαλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων του προκειμένου να αυξήσει την αυτογνωσία και την ανταγωνιστικότητά του.
• Παρουσίαση και συζήτηση των τεχνικών που πρέπει να ακολουθηθούν για να για να προσεγγισθούν με επιτυχία οι στόχοι που έχουν τεθεί.
• Συμβουλευτική συνεδρία για σύνταξη βιογραφικού και προετοιμασία συνέντευξης, ώστε ο ενδιαφερόμενος να προβάλλει αξιόπιστα και ανταγωνιστικά την υποψηφιότητά του.

 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Συμβουλευτική ζεύγους

Ομαδικά προγράμματα ενίσχυσης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων