Στο κέντρο μας, σε συνεργασία με την ISON PSYCHOMETRICA, γίνεται συμβουλευτική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας για ενήλικες. Στη συμβουλευτική περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, καθώς και των αξιών του ενδιαφερόμενου.

Η Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού για ενήλικες περιλαμβάνει:

Παράγοντες που εξετάζονται:

Εξωστρέφεια (Κυριαρχικότητα/ενεργητικότητα vs.Υποχωρητικότητα/παθητικότητα)
Ενεργητικότητα
Επιρροή
Διεκδικητικότητα
Φιλικότητα (Φιλικότητα/συμπάθεια vs. Αποστασιοποίηση/ψυχρότητα)
Ενδιαφέρον για τους άλλους
Φιλικότητα
Συνεργασία
Ευσυνειδησία (Συμμόρφωση/οργάνωση vs. Ευελιξία/απροσεξία)
Προσοχή στην λεπτομέρεια
Επιμονή
Οργάνωση
Συναισθηματική σταθερότητα
(Συναισθηματισμός/παρορμητισμός vs. Έλεγχος συναισθημάτων/Έλεγχος παρορμήσεων )
Παρορμητικότητα
Αντοχή
Συναισθηματικός έλεγχος
Πνευματική ευρύτητα (Καινοτομία vs. Συντηρητισμός)
Δεκτικότητα στο διαφορετικό
Προθυμία για μάθηση
Αποδοχή της αλλαγής

Χορηγείται online και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μια πολύ αναλυτική Έκθεση.

Τα τεστ ικανοτήτων CAB® - Comprehensive Ability Battery® μετρούν την ιδιαίτερη έμφυτη ικανότητα ενός ατόμου στην εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών, που απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή. Τα CAB® χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων τους προκειμένου να αυξήσουν την αυτογνωσία τους, να διευκολυνθούν στο σχεδιασμό της καριέρας τους και στη λήψη σχετικών αποφάσεων.
Αποτελούν ένα ολοκληρωμένο, αξιόπιστο εργαλείο, ελεγμένο και σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό. Η μέτρηση και ο προσδιορισμός των ικανοτήτων του ατόμου το βοηθάει να ανακαλύψει τα δυνατά και τα αδύνατά του σημεία με σκοπό την βελτίωση και ανάπτυξή του.

Στα τεστ Ικανοτήτων εξετάζονται ξεχωριστά οι εξής ικανότητες:

1. Μαθηματική ικανότητα
2. Ικανότητα επαγωγικών συλλογισμών
3. Κατανόηση μηχανικών αρχών και δεδομένων
4. Αντίληψη χώρου
5. Παρατηρητικότητα και ευχέρεια αναγνώρισης αντικειμένων
6. Γλωσσική ικανότητα
7. Ικανότητα παραγωγής ιδεών
8. Πρωτοτυπία σκέψης
9. Ικανότητα απομνημόνευσης με χρήση συνειρμών
10. Ικανότητα απομνημόνευσης με μηχανικό τρόπο
11. Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης
12. Επιδεξιότητα (συντονισμός ματιού-χεριού)
13. Ικανότητα οργάνωσης ιδεών

Το Ερωτηματολόγιο Ενδιαφερόντων είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ανθρώπους που αναφέρουν ότι είναι αναποφάσιστοι για τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Το Ερωτηματολόγιο Ενδιαφερόντων ΟVIS περιέχει 253 προτάσεις που περιγράφουν πραγματικές δραστηριότητες και καθήκοντα διαφόρων επαγγελμάτων. Το ερωτηματολόγιο βοηθάει το άτομο να συνδέσει το ενδιαφέρον του για συγκεκριμένες δραστηριότητες με πληροφορίες γύρω από διάφορα επαγγέλματα.

Οι στόχοι οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση του ερωτηματολογίου Ενδιαφερόντων είναι οι ακόλουθοι:
- Παρουσιάζουν μη γνωστά επαγγέλματα.
- Αυξάνουν τη γνώση του κόσμου της εργασίας.
- Προάγουν τη γνώση γύρω από τα ενδιαφέροντα και τα ταξινομούν.
- Προκαλούν σκέψεις για τη σταδιοδρομία και την εξερεύνηση των επαγγελμάτων.
- Αυξάνουν το ρεαλισμό στους επαγγελματικούς στόχους του ατόμου.
- Επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αποφάσεων σε άτομα που ήδη έχουν κάνει δοκιμαστικά σχέδια.
- Διευκολύνουν την επίλυση συγκρούσεων και τη λήψη αποφάσεων σε οικογενειακό πλαίσιο.

Με τη βοήθεια των Συμβούλων, ο ενδιαφερόμενος υποβοηθείται να συνειδητοποιήσει την ουσία των προσόντων του και του ενεργητικού που διαθέτει και να συνειδητοποιήσει τα στοιχεία που ίσως τον παρεμποδίζουν στο νέο ξεκίνημά του ή στην εξέλιξή του.

Επιπλέον, παρουσιάζονται και συζητούνται οι τεχνικές που πρέπει να ακολουθηθούν για να για να προσεγγισθούν με επιτυχία οι στόχοι που έχουν τεθεί. Ο συμβουλευόμενος κατευθύνεται να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε πιθανή επιλογή και να τις αξιολογήσει. Στη συνέχεια μαθαίνει πώς να προβάλει αξιόπιστα και ανταγωνιστικά την υποψηφιότητά του, μέσω της διαμόρφωσης του βιογραφικού, ενώ διδάσκονται τεχνικές επιτυχούς διεξαγωγής συνεντεύξεων και πρακτικής αντιμετώπισης των τεστ και των κέντρων αξιολόγησης.

Μοιραστείτε το: